vals beschuldigd van kinderlokkerij

Van: B.Sibma

E-mail:glossymodels@kpnmail.nl

Pagina-URL:http://www.valsbeschuldigd.nl/uw-verhaal-doen

Bericht:

http://www.omroepgelderland.nl/…/Basisscholen-waarschuwen-v…

Hartje winter 2014 is voor politie en Bredeschool aanleiding om kinderen op een ijsje te trakteren POLITIE EN JUSTITIE NOG CORRUPTER ALS GEDACHT INZAKE KINDERLOKKERIJ 2014 ZAAK LIGT WEDEROM BIJ O.M DEN HAAG EN NATIONALE OMBUDSMAN DEN HAAG EN RECHTBANK ARNHEM ALS BEZWAAR INGEDIEND

brief nationale ombudsman

B.Sibma

Inzake 201618551
Door u afgesloten

Inzake smerige en korrupte praktijken van BREDESCHOOL – HETEREN POLITIE EN JUSTITIE

Beste Hierbij wil ik wederom een klacht indienen tegen het O.M. te Arnhem U heeft mij in juli 2016 geadviseerd middels mail of brief dat ik een verzoek tot Sepot 01 kon indienen maar na een half jaar een telefoongesprek met Hr de Jong van het OM Op 20-01-2017 15.30u geeft de man te kennen dat er geen sepot 02 zou zijn maar alleen een afwijzing zie beschikkingen In de bijlage ik zie het verschil niet maar dat zal aan mij liggen Ik vind het erg knullig en goedkoop dat dit middels een telefoontje afgehandeld moet worden Verder is er een klacht naar het OM zelf gegaan waar tot op heden niets mee gedaan is zie bijlage Ook heb ik een aantal dagen geleden een klacht ingediend bij het OM te Den Haag en naar nationale ombudsman Is nog in behandeling mag ik hopen

Ik vind dit een te smerige zaak voor woorden en ruikt naar corruptie en de zaak willen traineren

Er liggen 5 aangiftes waar niets mee gedaan wordt hoe korrupt

PLO600-2015423526-1
PLO600-2014190284-1
PLO700-2014109534-1
PLO600-2015075857-1
PLO600-2015075934-1

1x hoorzitting op rechtbank waarvan twee beschikkingen zie bijlage en op korrupte wijze afgewimpeld is geworden alsof er niets is voorgevallen en ik nog steeds te boek sta als vermeend kinderlokker te Heteren wat middels brieven en krantenartikelen in het nieuws is gebracht en dit geheel zonder enkel bewijs en daarvoor 15x ten onrechte op het politie bureau gezeten heb ook heeft men verdacht van belediging tegen een medeburger van Heteren ook zonder bewijs een verhoor afgenomen op het politie bureau en mij op kosten gejaad wegens het in de arm nemen van een advocaat wat verplicht werd gesteld hoe korrupt daarna hoorzitting wegens aangifte tegen politie wegens uitspraken tijdens het verhoor dat ik beter maar geen aangifte had kunnen doen want politie is er zo druk mee geweest en uitspraken als , nu bent u aan de beurt ,hoe smerig kan het zijn is voor eeen hoorcomissie van politie afgewezen omdat verbalisant alleen is geweest en dat is zijn woord tegen het mijne niets opgenomen de smerig korrupte bende en de laatste keer bij mij thuis mij lastig gevallen hebben wegens stalking tegen fam. Ter Haar te Heteren omdat hun een brief heb geschreven omdat dochterlief vals verklaringen afgelegd heeft tegen politie als getuige van een trappartij waarin ik door een medeburger in elkaar getrapt ben geworden die gemeend heeft eigen rechter te moeten spelen ook zonder bewijs ook daarin aagifte gedaan en aanklacht ingediend wat door kustie niet in behandeling is genomen n , dat is dus 3x ten onrechte beschuldigd van smerige praktijken waarvan de waarheid ver te zoeken is en kompleet zonder bewijs en uit de lucht gegrepen gebakken lucht verhaal komplete hallicunatie en politie door justitie in bescherming wordt genomen hoe smerig en korrupt kun je zijn als justitie

het doen van valse beschuldigingen en valse meldingen zijn in Nederland strafbaar gesteld en het OM legt dit kompleet terzijde en doet voorkomen als of er geen strafbare feiten zijn gepleegd smerige hufters , schoften ziin het

Ik heb ook in het laatste telefoon gesprek van 20-01-2017 de hr de Jong van het OM te Arnhem ook hiervoor flink de kast uitgeveegd corrupte bende is het.

Zie ook het relaas op mijn facebookpagina https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1712949395397405&set=a.1712949308730747.1073741837.100000470825585&type=1&theater

Graag uw medewerking in deze zaak die inmiddels al weer 2,5 jaar duurt en niet tot een rechtmatige oplossing komt en te smerig voor woorden is te noemen

B.Sibma
Heteren

zaak wordt middels een telefoontje afgedaan alsof er niets gebeurd is en er geen zaak is geen sepot o2 die om te zetten zou zijn naar sepot 01 hoe mensonterend kan het zijn vuile gore huichelaars en corrupte bende is het telefoongesprek met O.M. 20-01-2017 15.30

https://www.facebook.com/bert.sibma/reviews…

http://www.waarheidsvinding.com/?p=4787
http://www.gelderlander.nl/…/fotograaf-uit-heteren-aangezie…
http://www.persbericht.nu/gerechtelijke-dwaling/
https://plus.google.com/10639762817768127…/posts/aAoc2TQDGo5
https://www.facebook.com/politieoverbetuwe/reviews
https://www.facebook.com/pages/De-Bomenweide/514547128600950
https://www.facebook.com/pages/Wapen-Van-Heteren/190361677715066
https://www.facebook.com/pages/Kroeg-van-Heteren/135177696597162
https://www.facebook.com/pages/Bredeschool-De-Vogeltuin-Heteren/213620088769328
https://www.facebook.com/pages/Homoet-Of-All-Places-Gemeente-Overbetuwe/203306639782811
https://www.facebook.com/pages/De-Bibliotheek-Gelderland-Zuid-Heteren/1465892956968766
https://www.facebook.com/pages/Grand-Cafe/248840225131427

GEBLUNDER EN BLAMAGE VAN HOOG NIVEAU IEMAND 15X OP POLITIE BUREAU LATEN VERSCHIJNEN ZONDER BEWIJS EN DAARNA DE ONSCHULD SPELEN SMERIGE PRAKTIJKEN GAAT UITEINDELIJK NAAR DE RECHTER WEGENS ONTERECHT ALS VERDACHTE GEKENMERKT WANPRESTATIE VAN BREDESCHOOL POLITIE EN JUSTITIE EN DIE ZIJN AL MEER DAN TWEE JAAR MET DEZE ZAAK BEZIG MET HET VERKWISTEN VAN MAATSCHAPPELIJKE FINANCIEN EN WAAR GAAT HET OM ? EEN FANTAST VERHAAL EEN LUCHTKASTEEL EEN HALUCINATIE

Is het doen van een valse melding net zo strafbaar als het doen van een valse aangifte?
Het doen van een valse melding is evenals het doen van een valse aangifte strafbaar gesteld in Nederland. Een valse melding is alleen strafbaar wanneer deze aan bepaalde eisen voldoet, zoals genoemd in artikel 142 Wetboek van Strafrecht:
1. Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

de eerste categorie: 380 euro
de tweede categorie: 3.600 euro
de derde categorie: 7.600 euro
de vierde categorie: 19.000 euro
de vijfde categorie: 76.000 euro
de zesde categorie: 760.000 euro

2. Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.
Lasterlijke aanklacht: artikel 268 Wetboek van Strafrecht

Blijkbaar heeft de Bredeschool in samenwerking met politie toestemming om iemand zonder bewijs te verdenken van kinderlokkerij wordt door O.M. van tafel geveegd wegens gebrek aan bewijs ook tijdens de hoorzitting weet de advocaat generaal niet waarom ik 15x ten onrechte op het politie bureau heb gezeten wegens gebrek aan het doen van enig huiswerk maar wel een jaar nodig hebben om een hoorzitting op touw te zetten ook op het politiebureau gezeten wegens verhoor in een beledigingszaak tegen een bewoner uit Heteren die mij bespuugd heeft ook dit verhoor is zonder bewijs geweest en heeft politie mij onnodig op kosten gejaagd omdat verplicht werd een advocaat te zoeken en heeft daarna via een hoorcommissie van politie een klacht opgeleverderd en wederom van tafel geveegd dit is een tweede maal dat politie mij ten onrechte als verdachte gezien heeft verder heeft justitie een aanklacht laten liggen tegen een medebewoner uit Heteren die tegen mij aangifte gedaan heeft over mishandelinmg van zijn dochter zegt genoeg omtrent de nalatigheid van het doen van huiswerk en corruptie de zaak ligt momenteel bij de officier van justitie voor verzoek van sepot 01 onterecht als verdachte gekenmerkt om daarna door de rechtbank beoordeeld te worden voor eventueel vervolging

dat de schooldirektie geen gesprek aan wil gaan omtrent het voorval is arrogantie ten voeten uit

T.a.v Burgemeester T . v. Asseldonk

Mijn brief 30 -04-2016
Uw kenmerk 16ink07552

Blijkbaar heeft men niet het menselijk fatsoen inhoudelijk op mijn brief te reageren Ook de Bredeschool voorziet zich van deze smerige praktijken Naar aanleiding vermeende kinderlokkerij signalement uitgevaardigd door Bredeschool Heteren en politie Sept 2014 Zonder bevoegdheden art 141/142 en politie mij valselijk beschuldigd heeft art 261 /262 smaad en lasterlegging zonder bewijs en dat men iemand zwart gemaakt heeft zonder bewijs en dit gepubliceerd heeft via de media

http://www.omroepgelderland.nl/…/Basisscholen-waarschuwen-v…

En hanteert men struisvogelpolitiek om zich van deze smerige zaken te ontdoen Dat men de burger hiermee als stront behandeld moge duidelijk zijn

Deze zaak ligt ter herziening bij de rechtbank en nationale ombudsman Verder ben ik bezig om een advocaat te regelen om de zaak voor de rechter te krijgen

Zie het relaas in de bijlage

B.Sibma
Heteren

Als de temperaturen gaan dalen dat de mutsen weer op moeten toen 14 graden is voor de school en politie wel aanleiding om kinderen op een ijsje te trakteren een ongelooflijk lulkoekverhaal opgeschreven door een direkteur met medewerking van politie volgens mij heb je ze dan niet allemaal op een rijtje liggen en ben je seniel en met halucinaties bezig en dan hoor je thuis bij psychiatrie en niet capabel om je functie uit te oefenen uitgaande van roddel en achterklap naar buiten gebracht via krant en internet door een bekrompen individu die als direktielid werkzaam is op een school die man is zijn functie niet waardig en dat moet kinderen onderricht geven met deze achtergrond

http://www.omroepgelderland.nl/…/Basisscholen-waarschuwen-v…

en dat dit roddelcircuit zijn of haar kinderen jaarlijks laat fotograferen door mij op de kinderspeelweek hoor je niemand over hoe huichelachtig kan het zijn?

dat men mij 15x met politie geconfronteerd heeft zonder enkel bewijs en 1,5 jaar lang fantasieen nagejaagd hebben is niet bij ze op gekomen en hebben ze volgens eigen zeggen niets verkeerds gedaan en over de nadelige gevolgen zoals wanhoopsdaden (PTSS) Post Traumatisch Stress Sydroom , daar geeft politie tegenwoordig voorlichting over hoe huichelachtig, depressies en zelfmoord art.294 van de persoon in kwestie die hiervan verdacht wordt zonder enkel bewijs is al helemaal niet over nagedacht dat zijn mensen die een voorbeeldfunctie hebben en iedereen doet er het stilzwijgen toe ,totale disrespect voor de medemens.en struisvogelpolitiek Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel leed en onrecht en corruptie en geblunder en schandaligheid bij elkaar gezien art. 141/142/148 signalement uitvaardigen alleen toebedeeld aan off. van justitie
art.261/262 iemand vals beschuldigen en O.M zegt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd ook weet de advocaar general niet waarom ik 15x ten onrechte op het politie bureau heb gezeten nalatigheid van huiswerk ook nog een hoorzitting bij politie geweest wegens verhoor zonder bewijs tegen een medebewoner uit Heteren die heeft gemeend zich met eigen rechten mij te mishandelen en daar een boete van 200 euro ontvangen heeft maar dat de verbalisant mij willens en wetens heeft willen verhoren zonder enkel bewijs is ook van tafel geveegd corrupte zaak dus ook wegens gebrek aan bewijs wat de verbalisant tegen mij gezegd heeft dat ik maar beter geen aangifte had kunnen doen want politie was er zo druk mee geweest al heeft de burger nog zo gelijk , krijgen doe je het niet hoe korrupt het rechtsgestel in nederland en dat schijnt de de normaalste zaak van de wereld te zijn de zaak ligt inmiddels ter herziening bij de rechtbank te Utrecht en bij de nationale ombudsman en die brengen opnieuw advies uit bij de officier van justitie om het voor de rechter te krijgen via een sepot 01 onterecht als verdachte gekenmerkt inmiddels ligt er ook al een klacht bij justitie wegens het langdurig uitblijven van een antwoord op deze zaak hoezo ontmoedigingsbeleid?

Door | 13 februari 2017

11 reacties op “vals beschuldigd van kinderlokkerij

 1. Hans

  heer Sibma,

  uw verhaal gelezen hebbende kom ik ook hier tot de schokkende conclusie dat er aanvallen op onschuldige burgers worden gepleegd door politie en Om, die zijn weerga niet kennen. misdrijven waaronder corruptie en collusie worden daarbij ingezet door die clubs in de wetenschap dat zich ze welhaast onaantastbaar voelen.
  het weinige verzet dat wij kunnen plegen is (meestal) achteraf de openbaarheid zoeken, hier nu door u op een site als valsbeschuldigd.
  wat mij overigens opviel in uw verhaal heer Sibma, was een contact dat u had met ene heer De Jong. u schreef:
  .
  [[[Ik heb ook in het laatste telefoon gesprek van 20-01-2017 de hr de Jong van het OM te Arnhem ook hiervoor flink de kast uitgeveegd corrupte bende is het.]]]
  .
  direct gingen bij mij de nekharen overeind staan!
  in mijn, bij voorbaat verloren, strijd om überhaupt de misdadigers bij voormelde clubs ter verantwoording te roepen kwam ook ik in contact met deze Jan de Jong. de rillingen lopen mij nog over de rug als ik aan dat telefoontje terug denk. dit is een executeur die uitzonderlijk veel macht heeft binnen het OM en het inzet naar believen vóór zijn club en tégen de burgers.

  groet Hans

 2. B.Sibma

  dat zal me een worst wezen of Hr de Jong veel macht heeft en of u Hr de Jong wel of niet kent ze zijn met zn allen de fout in gegaan en op korrupte manier de zaken van tafel geveegd en dan heb ik geen respect meer voor wie dan ook
  als men denkt dit op zo n vieze manier op te moeten lossen nu komen ze weer met een ander argument dat politie geen melding van deze zaak gedaan heeft en dat men mij niet langer als verdachte zien nu er stront aan de knikker is
  en politie hier mee een valse beschuldigen aan mijn adres gedaan heeft proberen ze het op deze manier op te lossen
  het blijft korrupt tot op het bot

 3. B.Sibma

  het is een grote blunder en blamage wat betrfet politie en justitie ze zijn allemaal flink de fout in gegaan en dat wordt nu onder stoelen en banken geschoven eerst beschuldiging ten laste leggen en nu er stront aan de knikker komt vegen ze hun straatje schoon hoe smerig kan het zijn

 4. B.Sibma

  ik heb via linked in afeglopen zondag nog kontakt gehad met een parket secretaris te nijmegen die ik mijn artikel op facebook heb laten lezen en zij met afschrikking heeft gereageerd hoe erg zij dit vond en zij kende Hr de Jong van wege haar functie

 5. B.Sibma

  zou graag eens willen weten wie dan meneer Hans is als die ook met het O.M. te maken heeft gehad

  graag uw rekatie

  mvg B.Sibma

 6. Hans Auteur

  Heer Sibma,

  de meneer Hans waar u op doelt ben ik. Eerder mocht ook ik een artikel plaatsen op deze site met als hoofdtitel: ‘als hulpverlening (niet) gewenst is’.
  mijn verhaal is een (deel)openbaring van de schofterigheid der hulpverlening in al zijn ranzigheid. dossiergeil zoals een school maatschappelijk werkstertje daar was dwong die mij en mijn vrouw om hulp te accepteren, daar zij anders ‘het uit handen zou geven’, zo werd er gedreigd. dit deed zij nadat zij eerst op een smérige, achterbakse en gluiperige manier ons middelbaar onderwijs volgende (1e klas) kind in haar klauwen gekregen had vanwege wat puberale verdrietjes. de smw-smeerlap rook bloed (én een nieuw dossier) en sloeg toe!

  zo zelfverzekerd wij als gezin ook waren, waarbij zéker geen kindermishandelingen werden gepleegd, wensten wij niet mee te doen met de chantages, malversaties etc. van dat smw-gluiperdje.
  daadwerkelijk heeft zij (smw-stertje) het ‘dossier’ uit handen gegeven aan verder Bureau Jeugdhulp en het AMK.
  (noot: wij hadden geen idee wat dat voor gevolgen had, maar zoals gezegd: niks te vrezen want wij mishandelen niet, maar een ‘gesprek’ aangaan? met wie? waarover?)
  wat er toen op ons af denderde is met geen pen te beschrijven. de overtreffende trap mbt leugens en bedrog t.o.v. het smw-stertje werd vervolgens door deze clubs met gemak gehaald. ik was intussen opgeschaald naar een gestoorde kerel met een alcohol- en drugs probleem! althans door de bloedhonden van het AMK o.a. in de persoon van ene Van Den Brink.

  nu komen we aan, Heer Sibma, bij de justitiële autoriteiten.
  deze werken onderling zeer nauw samen met voormelde clubs. laat bijvoorbeeld een ‘professional’ van het AMK een scheet, dan beginnen ze bij de politie en het OM met hun ogen te rollen. de politie en het OM zijn gewoonweg in één adem te noemen, daar zij onder hetzelfde Ministerie vallen en méér dan nauw samenwerken, afstemmen en elkaar afdekken. steeds weer krijgt nederland daarvan de bevestiging als er weer eens wat ‘mis’ is gegaan bij een politie optreden. de media staan er bol van heden ten dage, met als triest dieptepunt de verwurging van Mitch Henriques. zo herkenbaar steeds het optreden (dus eigenlijk het afschermen vd daders) van het OM.

  anyway;
  intussen opgeschaald naar een misdadige kindermishandelaar die ook zelfs een medewerker van het AMK had bedreigd, werd ik (in het kort gezegd) met BUITENPROPORTIONEEL gróf geweld, onder de ogen van mijn complete gezin, waaronder mijn dochtertje die ze zogenaamd kwamen beschermen tegen haar vader, de agressor, uit ons huis getrokken door 4(!) agenten, waarbij álle wetgevingen mbt ‘instructie behandeling verdachten’ etc. etc. compleet overboord werden gegooid. de rest van mijn leven heb ik aan die arrestatie (ik verzette mij overigens niet , maar dat was niet nodig, ze waren blind van woede en opgefoktheid) ernstig letsel overgehouden.

  na een ónwaarschijnlijke 2 nachten en dagen gijzeling aansluitend, waarbij ik de meest smerige en ranzige beschuldigingen moest verklaren, werd ik als onschuldig man losgelaten. (om zich tegen toekomstige claims in te dekken, kreeg ik er de beschuldiging ‘belediging’ bij van de agenten.) terwijl ze mij bij de arrestatie tegen de grond hadden gewerkt werd ik gék van de angst, de pijn en het trauma en kan ik misschien wel eens wat geroepen hebben. de ‘professionals’ van de politie ervoeren ook ‘verzet’ tijdens de arrestatie omdat ik vanuit mijn fysieke gesteldheid mijn armen niet op de rug kan krijgen. deze zijn dusdanig met grof breek-geweld zo verbogen dat me de pezen van het bot zijn gescheurd. ik loop sindsdien bij de St. Maartens kliniek te Ubbergen, óók vanwege mijn reuma, die zich sindsdien met kracht in mijn handen manifesteert.

  daarna begint de verwerking, Heer Sibma, in al je beursheid. oh jah! ik heb mij daarna ook nog moeten verantwoorden bij een rechter te Arnhem terzake de ‘belediging van de agenten. ik werd schuldig bevonden zónder straf en dat mag als zéér bijzonder in de boeken. zelfs de rechter vond (na mijn uiteenzetting der gebeurtenissen) dat er ruim voldoende schade was aangericht.(mijn woorden)
  de verwerking bestond voor mij vooraleerst de bron van al het kwaad en vernielingen die bij mij en mijn complete gezin was aangericht ter verantwoording te roepen, het smeerlapje schoolmaatschappelijk werkstertje. ik ga u niet vervelen met wat je dan te wachten staat. de weerstand van de school, hun organisatie, waarbij je als individu komt te staan tegen complete legers juristen die je intimideren en zelfs bedreigen!)
  het enige wat ik tot heden (5 jaar later!) bereikt heb is dat dat smerig, ondeskundig smw gluiperdje haar biezen mocht pakken.
  via klachtencommissies, aangiftes, artikel 12 procedures etc. etc. kom je er achter dat je minder dan een nul bent, Heer Sibma. állen verloren, standaard geseponeerd, niet ontvankelijk etc. omdat je simpelweg de juridische kennis en ondersteuning ontbeert.
  en zo vaart nederland anno de 21e eeuw.
  je bent een vervelend stofje dat vertrapt kan worden!

  om nu uiteindelijk op uw wedervaren terug te komen, het OM en politie.
  bij één van mijn vele aangiftes (een slordige 17!) tegen o.a. meerdere wetsdienaren die de meest ongelooflijke sm**rlapperij bij mij en mijn gezin uitgehaald hebben waaronder onrechtmatig onderzoek Huiselijk Geweld(tijdens mijn gijzeling), krijg je te maken met de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten). deze afdeling is er alles aan gelegen om de ‘goede naam’ van de politie te waarborgen. ze nodigen je steeds uit om je verhaal hun ‘alvast’ toe te sturen. dit verhaal wordt dan geanalyseerd op juridische kennis, verstandelijke vermogens van de aangever en of je juridische bijstand hebt. om dit bericht misschien nog verwarrender te maken, ook heb ik meerdere aangiftes tegen officieren van justitie gedaan ter zake samenspannen en collusie met ook daar de conclusie; ze lachen je KÉÍHARD uit!
  en tijdens een paar van die procedures kwam ik zelfs op enig moment in telefonisch contact met die De Jong. ik voelde mij diréct ongemakkelijk door deze man vanwege enige intimiderende uitspraken van hem.
  later gewenst contact met deze persoon werd consequent niet op gereageerd.

  tot zover nu even Heer Sibma.

  ps: de Nationale Ombudsman, een láchertje!

 7. Hans Auteur

  kijk, Heer Sibma,
  dit bedoel ik nu met de dagelijkse stroom misdragingen der politie.
  het nu volgende komt vandaag van een nieuwssite, waarbij agenten zich nu weer vol agressie op een bejaarde, gehandicapte man storten en enorm tekeer gaan, zelfs nu met een stroomstootwapen.
  lees de tekst (hieronder) en ervaar de schokkende argumenten die zij bezigen om de verantwoording af te wijzen, ja zelfs de schuld bij hun volgende slachtoffer te leggen.
  ook deze slachtoffers komen straks zomaar in contact met killer de Jong
  .
  Onschuldige man getaserd door politie in Amersfoort
  Agenten in Amersfoort hebben vannacht bij een arrestatie in een flat aan de Puntenburgerlaan een onschuldige bewoner uitgeschakeld met een taserwapen. De man brak zijn arm en moest naar het ziekenhuis, omdat zijn hartslag niet in orde was. De politie bevestigt het incident.
  Peter Schong 01-03-17, 09:53 Laatste update: 12:26

  Het leek alsof hij met een pistool was neergeschoten, maar dan zonder bloed
  Het incident vond rond kwart voor één plaats op de tweede verdieping van de ouderenflat in de wijk Soesterkwartier. De man en zijn partner werden wakker van kabaal op de gang en besloten poolshoogte te nemen. Terwijl de vrouw beneden in de hal stond, werd de man op de galerij voor zijn flat uitgeschakeld met een van de stroomstootwapens, waarmee de politie in Amersfoort sinds kort experimenteert.

  De vrouw van het slachtoffer verklaarde vanochtend het volgende tegenover de krant: ,,We hoorden kabaal op de gang. We dachten dat een van de buren, er wonen hier veel ouderen, was gevallen. Toen hoorde ik beneden een hond blaffen. Ik zei tegen mijn man: ik ga beneden kijken, misschien is er een hond ontsnapt, dan ga jij bij de buren kijken. Wij staan in het gebouw erom bekend om dat we altijd mensen hulp geven. Ik kwam beneden en daar stond een politiehond met acht agenten. Ik deed de deur open en ze riepen: ‘op 2 hoog’. Daar woon ik ook.”

  ,,Ik nam de lift naar boven en toen ik op onze verdieping kwam zag ik daar mijn man levenloos, geboeid en met allemaal toeters en bellen liggen. Het leek alsof hij met een pistool was neergeschoten, maar dan zonder bloed. Ik vroeg de agenten: wat hebben jullie gedaan? Toen kreeg ik me toch van de politie een partij ellende over me heen.

  Hartklachten
  ,,Mijn partner heeft vorig jaar een TIA gehad en hij heeft ook een lekkende hartklep en een gevaarlijk hoge bloeddruk. Hij moest met de ambulance naar het Meander omdat zijn hartslag niet in orde was. Zijn arm leek eerst gekneusd te zijn doordat die hard op een kozijn werd gedrukt, maar blijkt nu gebroken te zijn. Hij is weer thuis maar heeft nog steeds last van het taseren.”

  De agenten verwarden haar partner met een van de broers die volgens haar geregeld voor overlast zorgen in de flat. ,,De politie is er al een paar keer bij geweest. Ze hebben nog een broer die al een gebouwverbod heeft, maar die vannacht toch binnen was. Hij zou mensen hebben bedreigd met een mes. De politie zag mijn partner voor hem aan. Achteraf bood de politie excuses aan.

  We gaan vanmorgen een klacht indienen bij de politie. En ook bij de Alliantie, want er zijn al meerdere klachten over de gebroeders geweest. En we nemen een letselschade-advocaat in de arm.”

  We sommeerden hem te gaan liggen, maar hij luisterde niet meteen en pakte iets uit zijn zak wat later zijn sleutelbos bleek te zijn
  Bernhard Jens, politie
  Gewaarschuwd
  Politiewoordvoerder Bernhard Jens bevestigt het verhaal. ,,Wij gingen af op een – achteraf vals gebleken – melding dat een broer een woning was binnengedrongen en dat hij onder invloed was en bij iemand de keel dichtkneep en een keukenmes had gepakt. We gingen het gebouw binnen en troffen de nodige veiligheidsmaatregelen. Je moet je voorstellen dat het een gespannen situatie was. We zagen bij de lift een man met lang vlassig haar en dachten dat dit de verdachte was. We sommeerden hem te gaan liggen, maar hij luisterde niet meteen en pakte iets uit zijn zak wat later zijn sleutelbos bleek te zijn. We hebben daarop het stroomstootwapen tegen hem gebruikt. Achteraf bleek hij niet degene te zijn die we moesten hebben.”

  ,,Een agent kwam de trap op rennen en riep tegen me: ‘Op je buik, op je buik! Haal je handen uit je zakken!’ Ik wilde nog zeggen dat ik alleen maar een sleutel had maar ik werd gelijk getaserd”, aldus de man.

  Volgens Jens heeft de politie volgens protocol gehandeld. ,,We hebben hem van tevoren gewaarschuwd en hij verklaarde zelf ook dat hij niet goed meewerkte”, aldus de zegsman.

  Jens is dan ook verbaasd dat het echtpaar toch een klacht wil indienen.,,In de rapportage staat dat ze het wel begrepen, er staat een citaat van de man in die zei: ‘het is wat het is.’ We hebben vanwege zijn hartklachten ook besloten om hem niet mee te nemen naar het bureau, maar om hem door de ambulance naar het ziekenhuis te laten brengen. Het eerste hartfilmpje was goed, maar voor de zekerheid is hij toch naar het ziekenhuis gebracht. We hebben hem zelfs met de politieauto weer opgehaald en hem een folder gegeven over wat je kunt doen als je getaserd bent.”

  Maar volgens het stel ging het anders: ,,Ik riep tegen de agent: ‘doe rustig, haal de boeien eraf! De agent zei ‘zoek het zelf maar uit’, en ging weg. Later kwam hij terug.”

  Ze ontkennen dat ze begrip toonden voor het politie-optreden. ,,Ik heb alleen maar tegen de agent gezegd: je hoeft niet van streek te zijn. Hij zei dat hij in paniek was.”
  Experiment
  Amersfoort experimenteert sinds vorige maand met een stroomstootwapen. Het wapen dient verdachten een stroomstoot toe van 50.000 volt, met een stroomsterkte van 1.3 milli-Ampère, waardoor deze vijf seconden zijn spiercontrole verliest en verstijft, zodat de persoon op de grond valt en onder controle gebracht kan worden.

  De taser is niet onomstreden. Sinds 2006 wordt in de Nederlandse politiek al gesproken over de inzet van dit wapen. In Noord-Amerika waren tot augustus 2008 circa 300 mensen door dit wapen om het leven gekomen. Volgens de politie is met de nieuwste generatie stroomstootwapens de kans op ernstig letsel zeer gering.

  met vriendelijke groet
  Hans

 8. B.Sibma

  wat een verhaal en gerechtelijke dwalingen daar is geen fatsoenlijk mens tegen op gewassen en kun je beter
  stoppen met procederen want dit is doelloos en kans loos en vreet je op van energie
  Ik ben nog in onderhandeling met Ombudsman en opnieuw 2 klachten ingediend bij het O.M. waarnaar onderzoek gedaan wordt het blijkt uit de stukken na 2,5 jaar dat politie verzwegen heeft dat ze bij mij persoonlijk aan huis geweest zijn en verklaard hebben mij als verdachte gezien hebben maar dus niet hebben kunnen bewijzen men is afgegaan op roddel en achterklap nu suggereert het O.M. dat politie mij niet langer ziet als verdachte maar daar hebbben ze mij schriftelijk nooit van op de hoogte gebracht dus die beschuldiging staat nog overeind en verdenking staat hetzelfde als beschuldiging en aangezien het niet bewezen kan worden is het dus een valse beschuldiging en dat is strafbaar volgens de letteren der wet ik ben benieuwd wat hier op ten antwoord komt maar dat het een gebakken lucht verhaal is dat is wel duidelijk en dat men daar al 2,5 jaar met die onzin bezig is is wel te gek voor woorden want traagheid en logheid bij justitie staat voorop en is ontmoedigend

 9. Rachid

  Heb soortgelijke verhalen in brunssum gehoord.
  Weet echter niet of die waar zijn…
  Hoor deze dingen wel steeds vaker….
  Heb idd op facebook een ander verhaal gezien waar agenten met 13 man naar binnen stormden bij een man van 70 nadat 2, 3 of 4 ervan hem geslagen hadden.
  Maak me zorgen om het politie apparaat.
  Vrees dat dit in combinatie met jeugdzorg steeds meer mensen gaat raken.
  Reden? Daar werkende mensen trekken mogelijk verkeerde conclusies uit opgeschreven zaken van collega s.
  Dossiers worden hoor ik vaak verkeerd uitgelegd waardoor kinderen onterecht uit huis geplaatst worden enz.

  Ook worden volgens kennissen veel uithuisplaatsingen die terecht zijn niet gedaan omdat men de daders gelooft.
  Dit is wat ik hoor.

  Er dient verder geen conclusie aan verbonden te worden wat betreft mogelijke waarheid.
  Ik hoor steeds meer geruchten van falende instanties.

  Of die waar zijn weet ik niet. Hou dit in de gaten…
  Of die waar zijn weet ik niet.

  Het baart me wel zorgen en het verdient een gedegen onderzoek naar de betrouwbaarheid van jeugdzorg en bepaalde plaatsen met mogelijk verdachte werkwijzen van plaatselijke politie en justitie.
  Verder dient ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de verhalen aangedikt zijn of gelogen door daders en verontwaardigde mensen die zijn gestraft voor zaken die fout zijn.
  Ik ben voorstander van een parlementaire enquete naar het functioneren van het o.m. en van het jeugdzorg apparaat op locaties waar deze zaken plaatsvinden.
  Verder dienen al de grote verhalen over wanbeleid onderzocht te worden.
  Door een speciaal en kundig professioneel team dat de zin van de onzin kan onderscheiden en het belang van de waarheid bovenaan heeft staan.
  En dient deze data mits ze de privacy van mogelijke daders niet schendt, openbaar te zijn.

 10. B.Sibma

  het laatste nieuws heb ik van nationale ombudsman in een brief verklaren zij dat na gedegen onderzoek poltie mij nooit als verdachte heeft gezien in deze zaak daarmee hebben ze gelogen voor de wet en de waarheid verbloemd ze zijn bij mij persoonlijk thuis geweest een en verklaring afgelegd mij als verdachte te zien en in een later stadium tegen het O.M. verklaren dat alle aangifyes korrejt afgehandeld zijn terwijl er niets mee gedaan is en mij nooit als verdachte gezien hebben en mij ook niet als verdachte verhoord hebben maar heb wel 15x op het politiebureau gezeten wegens deze onzin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *