1 reactie op “pieter bliek communicatie met politie

 1. Pieter Bliek Auteur

  Alkmaar vrijdag 29 april 2016

  Geachte politiechef van Noord-Holland mw. L. Huyzer,

  Hartelijk dank voor uw brief van 28 april 2016 met als kenmerk 16.04999. Ik heb kennisgenomen van de inhoud van uw schrijven, waarmee u reageert op mijn email van 11 februari 2016 die door sommigen als kwetsend en beledigend wordt ervaren. Met dit schrijven wil ik u en de politie-eenheid van Noord-Holland mijn welgemeende excuus aanbieden. U heeft mij hier een enorme spiegel voorgehouden en laten inzien dat bepaalde uitlatingen mijnerzijds echt niet door de beugel kunnen. In de eerste alinea van uw brief maakt u mij namelijk bewust van het feit dat ik de politie kwalificeer als ‘getijsem’, terwijl dit niet klopt. Geteisem is namelijk met een korte ‘ei’ en niet met een lange ‘ij’. Terecht dat u mij corrigeert door dit woord juist voor mij te spellen. Ik beloof u dit soort ernstige spelfouten voortaan niet meer te zullen maken!

  Tevens wil ik met dit schrijven een aantal dingen rechtzetten die door u in mijn beleving verkeerd worden uitgelegd en geïnterpreteerd. In de vierde alinea van uw brief beschuldigt u mij namelijk valselijk van, letterlijk citaat: ‘…een aanzet tot haat en discriminatie jegens alle groepen mensen die door de nazi’s zijn vervolgd.’ Dit omdat ik mijn email van 11 februari 2016 heb afgesloten met de woorden ‘Heil Hitler!!!’. U bent van mening dat, letterlijk citaat: ‘Een dergelijk uitlating is bovendien strafbaar, aangezien deze kwetsend en discriminerend is ten opzichte van allen die ten tijde van het nazibewind in Duitsland en tijdens de bezetting door de nazi’s in Nederland onder het naziregime hebben geleden.’ Ten eerste wil ik over deze zin opmerken dat deze taalkundig een schoonheidsfoutje bevat. Achter het woordje ‘dergelijk’ moet namelijk nog de letter ‘e’ worden toegevoegd. Het is namelijk ‘Een dergelijke uitlating is bovendien strafbaar…’ Maar dit is slechts een detail, net zoals voor sommige Holocaustontkenners de gaskamers een detail zijn. Maar dit terzijde…

  Wat mij vooral steekt is uw stelling dat ik met mijn uitlating ‘Heil Hitler!!!’ aan zou zetten tot opruiing en discriminatie jegens alle groepen mensen die door de nazi’s zijn vervolgd. Zoals we weten zijn vooral de joden en de homo’s het slachtoffer geworden van het naziregime. Dus in wezen beschuldigt u mij van antisemitisme en het aanzetten tot homohaat. En dat is zeer onterecht! In 1992 ben ik na het behalen van mijn middelbareschooldiploma namens de stichting SAR-EL (Vriendenhulp voor Israël) uitgezonden naar Israël, waar ik een half jaar lang belangeloos als vrijwilliger in een joods ziekenhuis heb gewerkt. Voor mijn bewezen diensten aan de joodse staat heb ik nadien een heuse oorkonde ontvangen. En mijn universitaire opleiding als religiewetenschapper gebruik ik om artikelen te schrijven over de interreligieuze dialoog tussen joden, moslims en christenen voor verschillende dagbladen en website, om de onderlinge haat in deze voorschrijdende polariserende samenleving een halt toe te roepen. Juist om te voorkomen dat mensen straks met een andere geloofsovertuiging of seksuele geaardheid opnieuw ten prooi vallen aan het volgende naziregime. Daarnaast was ik goed bevriend met de onlangs overleden schrijver/dichter én homo Jaap Zijlstra. Wie denkt de politiechef van Noord-Holland wel dat zij is om mij te beschuldigen van opruiing en het aanzetten tot haat?

  Mijn uitlating ‘Heil Hitler!!!’ heeft namelijk geen enkele betrekking op joden en homo’s, maar op verraderlijke instanties als de politie, het kliklijntje Meld Misdaad Anoniem en het instituut Nationale Ombudsman. Deze instanties vertonen namelijk dezelfde nazistische trekjes als de toenmalige NSB die samenheulde met het naziregime en onschuldige Nederlanders, joden en homo’s verraadde. Het is bijzonder teleurstellend om te vernemen dat u deze boodschap klaarblijkelijk niet goed hebt begrepen. Ik hoop met dit schrijven dit misverstand weg te nemen en duidelijk te maken dat ik met mijn Hitlergroet doel op de huidige landverraders die werken bij de politie, de kliklijn en de Nationale Ombudsman, waar thans vele onschuldige burgers de dupe van zijn. Wanneer je tegenwoordig een hekel aan iemand hebt dan bel je gewoon eventjes de kliklijn en beschuldig je diegene van de meest verschrikkelijkste dingen. In mijn geval ben ik vals beschuldigd van het maken van kinderporno door een onverlaat die zo wraak op mij wilde nemen. De politie doet vervolgens zonder de zaak vooraf goed te checken zoals het protocol voorschrijft zijn verwoestende werk. Wanneer je dan een klacht indient bij de Nationale Ombudsman kom je bedrogen uit. De politie overlegt aantoonbaar vervalste en geantedateerde documenten waarmee mij ook nog eens een aantoonbaar niet begaan zedendelict wordt toegedicht, op basis waarvan de Ombudsman een foutief oordeel velt. Maar de gevolgen zijn voor mij. En zo worden onschuldige burgers in hun kont geneukt door de kontneukertjes van de Nationale politie. Juist tegen dit soort pathologische leugenaars en landverraders zeg ik nogmaals Heil Hitler!!!

  De uitingen in mijn email van 11 februari 2016 zijn het logische gevolg van een jarenlange tevergeefse strijd om je recht als burger te halen bij nietszeggende abstracte en leugenachtige instanties zoals de politie en de Nationale Ombudsman, die elkaar allemaal zonder enige uitzondering de hand boven het hoofd houden. Daar word je als burger moedeloos en uiterst cynisch van. Politieagenten zijn niets anders dan de nieuwe NSB’ers van de politiestaat Nederland in wording. Als wij zo doorgaan glijdt Nederland in rap tempo af naar de nazidictatuur waarvan we in mei 1945 werden bevrijd. Aanstaande woensdag 4 mei herdenken wij om 20:00 uur tijdens de Nationale Dodenherdenking de slachtoffers die gedurende het naziregime gevallen zijn. Laten we tijdens die twee minuten stilte dan ook eventjes stil staan bij de slachtoffers die onze Nazionale politie vandaag de dag maakt.

  Heil Hitler!!!

  Pieter Bliek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *