Over Ons

Welkom bij valsbeschuldigd.nl de website met eigen verhalen van mensen die vals beschuldigd worden en/of zijn. Dit podium biedt iedereen de mogelijkheid om de buitenwereld kennis te laten maken met zijn/haar meestal schokkende gebeurtenis(-sen) die het leven (meestal) volledig op zijn kop gezet hebben.

De gevolgen
De gevolgen van vals beschuldigd worden hebben een grote impact op je leven. Je loopt niet alleen het risico om geld te verliezen, maar ook het gezin, werk of eigen bedrijf, en in veel gevallen de gezondheid en eigenwaarde. De aanval op de persoonlijke integriteit heeft emotionele schade tot gevolg. Mogelijk ontstaan er risico’s op PTSS, en overspannenheid en burn-out komen vaak voor. De relatie met je partner kan onder druk komen te staan.

Contact opnemen
U kunt met ons in contact komen door het online contactformulier in te vullen. Als u uw verhaal wilt doen aan alle lezers van onze site kunt u dat aangeven en zullen wij uw verhaal publiceren. Op deze manier kunt u trachten uw naam te zuiveren, en helpt u tevens anderen die hetzelfde meemaken doordat zij kunnen leren van uw ervaringen. Deze site wordt beheerd door mensen die zelf slachtoffer zijn geworden van valse beschuldigingen.

plaatsen van berichten en reacties
Uw reacties en/of verzoeken worden gelezen en beoordeeld door mensen die dagelijks werken om nog iets van hun verdere leven te maken. Het lezen, beoordelen en eventueel plaatsen van reacties kan daarom wat langer duren.

Privacy Beleid
Wij hebben een privacy verklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij met online gegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en nemen deze hoog in acht.